Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση  που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ορχομενού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου  2020 και ώρα 10:00 έως 14:00.