Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σε θέματα που αφορούν την ημερήσια διάταξη.