Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση (Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.