Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση (Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email