Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email