Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης.