Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη  Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


Print Friendly, PDF & Email