Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.