Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.