Ο Πρόεδρος της ΤΚ Παύλου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν στην 1η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης