Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email