Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7:30 μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email