Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email