Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 18.30, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.