Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.