Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού, προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 και ώρα 7.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email