Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 8.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email