Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Ακραιφνίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email