Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ακραιφνίου, προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Κατάστημα της Δ.Κ. Ακραιφνίου, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email