Η Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email