Ο Πρόεδρος της ΤΚ Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να προσέλθουν στο Κατάστημα Της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ) την Παρασκευή 6 Mαρτίου 2020 και ώρα 19.00 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ακραιφνίου, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.