Ο Πρόεδρος της κοινότητας Παύλου προσκαλεί του τοπικούς συμβούλους σε συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου στις 04 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα   6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Print Friendly, PDF & Email