Ο πρόεδρος της κοινότητας Λουτσίου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους στην 1η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Λουτσίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Λουτσίου στις 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ.

Print Friendly, PDF & Email