Ο Πρόεδρος της ΤΚ Παύλου προσκαλεί τους τοπικούς συμβούλους να προσέλθουν στην 2η τακτική συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Παύλου, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.