Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο  Κατάστημα της Κοινότητας Κοκκίνου (Κόκκινο), το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου, σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.