Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. της κοινότητας Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο Κατάστημα της κοινότητας Κοκκίνου (Κόκκινο) την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Συμβουλίου σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.