Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022  και ώρα 18:00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης , με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email