Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email