Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση με θέματα της ημερήσιας διάταξης: