Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 09.30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού με θέματα της ημερήσιας διάταξης: