Ο πρόεδρος της Κοινότητας του Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020 και ώρα 8.00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.