Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Ορχομενού, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 από ώρα 13:30 έως 15:00 με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.