Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού, προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την  14η  Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19.00  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.