Ο Πρόεδρος της κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.