Η Δήμαρχος Ορχομενού προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 29-04-2021 έως και την Τρίτη 11-05-2021στο Δήμο Ορχομενού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ έως 13.00 μ.μ και κατόπιν προ-συνεννόησης με τους αρμόδιους υπαλλήλους του Γραφείου Προσωπικού,

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22613 51105, 22613 51106.