Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε δια περιφοράς συνεδρίαση τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για τη λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.