Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε ειδική συνεδρίαση την Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 7:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email