Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη  14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ.,  που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: