Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 3 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ.