Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος Ορχομενού,  προσκαλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 και ώρα 10.00 για συζήτηση πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Πορεία εκτέλεσης  έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2020 του Δήμου Ορχομενού»