Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.