Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα σχετικά με την ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ορχομενού έτους 2020.