Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού (λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στη χώρα από τον κορωνοϊό και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, καθώς και της μη αποδοχής από τις περισσότερες παρατάξεις της μειοψηφίας για την απαιτούμενη απαρτία, της δια περιφοράς συνεδρίασης του ΔΣ), προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, προσκαλεί τα μέλη του, εκτάκτως, σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού  σε συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών) με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν επιδοθεί.