Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022  και ώρα 19:00, σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης , με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: