Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας: