Ο Δήμος Ορχομενού δημοσιεύει στοιχεία της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου για το οικονομικό έτος 2019 μέχρι και 30/11/2019.