Απόφαση 09/2019

Συγκρότηση επιτροπής υπεύθυνης για τη διανομή εμφιαλωμένου νερού σε κατοίκους της ΤΚ Κοκκίνου και Ακραιφνίας.

Print Friendly, PDF & Email