Η Δήμαρχος Ορχομενού Αποφάσισε τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 4849/2021 για την διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης στους υφιστάμενους αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά του δήμου Ορχομενού.

Print Friendly, PDF & Email