Η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής – Δήμαρχος Ορχομενού,  προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 για  συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Print Friendly, PDF & Email