Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την εργασία “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση δικτύου κλειστού τύπου σε συλλογικό δίκτυο άρδευσης Δ.Ε. Ορχομενού”.