Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του στις  20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη  σε  τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί από ώρα 13:30  έως 14:30 με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email